صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: توسعه صنعتی ایران 116,716,180,025
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,زهرا فرجی شربیانی 10,039,732
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,782
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28 قابل معامله شاخصی قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,625
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/27 زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,625
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود