صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۸۳ ۰.۷۵ ۱,۹۵۲.۸۷ ۱,۴۱۱.۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۰.۷۳) (۰.۱۶) (۹۳.۱۶) (۴۳.۹۲)
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۰۲) ۰.۰۱ (۸.۱۳) ۲.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۳۹ ۱.۶۷ ۱۵,۳۳۳.۵۳ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۱۷۵.۰۹ ۴۶۸.۳۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۲۲ ۳۳.۸ ۱۲۵.۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۳۲) ۰.۰۶ (۶۸.۷۵) ۲۲.۷۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۰۸) (۰.۱۴) (۲۵.۱۹) (۳۹.۲۵)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۸۴) (۰.۴۶) (۹۵.۴۱) (۸۱.۵۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۵۳) ۰.۴۶ (۸۵.۳۹) ۴۲۸.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۷۱ ۰.۴۲ ۱,۲۱۱.۴۶ ۳۶۶.۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۷۱) ۰ (۹۲.۴۶) ۱.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱) ۰