صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ 1397/05/06
منبع -
مقدمه به استناد مجمع مورخ 1397/05/06 و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 اتخاذ گردید: تغییر هزینه حسابرسی به مبلغ 110 میلیون ریال - تغییر هزینه نرم افزار به مبلغ 515.570.000 ریال و تغییر هزینه برگزاری مجامع تا سقف 50 میلیون ریال
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست