دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تغییر مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری سی شرکت بزرگ فیروزه
منبع -
مقدمه به اطلاع عموم می‌ رساند که با درخواست شرکت کارگزاری فیروزه آسیا و تأیید اداره مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 121/43573 مورخ 1396/09/01، آقای سید میلاد سعدآبادی به عنوان عضو جدید گروه مدیران سرمایه ‌گذاری، جایگزین خانم زهرا فرجی شربیانی، می ‌گردند.
متن خبر

 

به اطلاع عموم می‌رساند که با درخواست شرکت کارگزاری فیروزه آسیا به عنوان مدیر "صندوق سرمایه‌گذاری سی شرکت بزرگ فیروزه" و متعاقب آن تأیید اداره مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 43573/121 مورخ 01/09/1396، آقای سید میلاد سعدآبادی به عنوان عضو جدید گروه مدیران سرمایه‌گذاری، جایگزین خانم زهرا فرجی شربیانی، می‌گردند.

پیوست