صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تائیدیه سازمان بورس مبنی بر ثبت صورتجلسه تغییر مدیر صندوق
منبع -
مقدمه تائیدیه سازمان بورس مبنی بر ثبت صورتجلسه تغییر مدیر صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست