صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ رویه بازبینی صندوق سرمایه گذاری شاخصی دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ دانلود