صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۰.۴۳۵ %۰.۶۸۸
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۲.۷۷۵ %۲.۸۳۸
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۵.۹۶۸ %۷.۹۱۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۱۹.۸۸۵ %۲۳.۴۱۴
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۱۲.۹۱۳ %۱۲.۲۶۴
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۴۰.۳۶۳ %۳۳.۲۲۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ %۱۸۵۲.۸۹۴ %۲۳۴۳.۷۱۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۶.۷۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۹۴)% (۹.۵۵)%