صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۲۶) (۲.۷۸) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۱.۹۷) (۰.۱۱) (۹۹.۹۳) (۳۲.۶۳)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۲.۶۴ ۱.۱۹ ۱,۳۴۱,۲۱۸.۱ ۷,۳۰۱.۷۶
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۱۳ ۰.۳۹ ۵۹.۸۳ ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱.۱۲ ۰.۳۶ ۵,۷۸۴.۴۶ ۲۷۶.۹۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۴۸ (۰.۲۲) ۴۷۶.۱۱ (۵۴.۴۶)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۶۱ ۱.۱۴ ۳۴,۳۹۶.۵۷ ۶,۱۲۶.۶۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۲۹ ۰.۴۱ ۱۰,۷۵۵.۹ ۳۴۲.۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۷۱) (۱.۴۱) (۹۲.۴۹) (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۴۱ ۰.۲۷ ۳۴۷.۲۲ ۱۶۶.۶۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۳۴ ۰.۴۷ ۲۴۰.۴۴ ۴۴۷.۲۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۶۱ (۰.۵۷) ۸۲۶.۹۶ (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۲۵) (۰.۰۲) (۶۰.۵۶) (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰