صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ (۰.۳۹) ۱.۰۸ (۷۵.۹۸) ۵,۰۳۱.۱۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۱۹ ۰.۹۷ ۷,۴۲۹.۵۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۴۸ ۱.۵۱ ۲۱,۵۰۸.۰۲ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۴ ۱.۵۸ ۱۶,۱۳۴.۵ ۳۰,۴۸۱.۸۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۲۵۶.۰۹ ۵۹۸.۹۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۸۷ ۰.۱۹ ۲,۲۷۴.۴۷ ۱۰۲.۵
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۲۲) ۰.۴۸ (۵۴.۸۲) ۴۷۰.۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۱۸ ۱.۳ ۷,۱۳۳.۸۸ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۷۹ ۱.۰۸ ۱,۶۵۸.۵۴ ۴,۹۲۴.۳۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۶ ۰.۵۱ ۴۲۵.۳۲ ۵۴۵.۷۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۳۱) ۰.۳۸ (۶۸.۱۳) ۲۹۶.۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ (۰.۱) ۰.۸۸ (۳۰.۸) ۲,۳۸۴.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۱۲ ۰.۰۵ ۵۶.۹۹ ۱۹.۸۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۶۶.۰۱ ۱۱۱.۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰