صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۴ ۲.۴۸ ۵۷۲,۸۶۴.۸۴ ۷۵۹,۵۹۲.۳۴
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۱.۸۶) (۰.۸۳) (۹۹.۹) (۹۵.۱۶)
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۴ ۲.۰۸ ۵۷۴,۶۸۴.۶۱ ۱۸۵,۹۴۰.۵۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۳۶) (۰.۷۲) (۷۲.۹۵) (۹۲.۸۸)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۴۵ ۲.۳۶ ۱۸,۷۴۷.۲۸ ۵۰۰,۳۳۹.۰۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱.۳۶ (۱.۶۶) ۱۳,۷۲۳.۲۸ (۹۹.۷۸)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۸۸) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸.۵۷ ۲۹.۰۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۵۳) (۲.۷۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳.۵۲) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰