صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰.۴۴ ۰.۶۹ ۳۸۷.۸۱ ۱,۱۲۱.۰۴
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ (۰.۲۶) (۰.۳۴) (۶۱.۱۲) (۷۱.۵۸)
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۱,۲۸۳.۸۳ ۲,۴۶۰.۹۲
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱.۲۶ ۱.۶۲ ۹,۵۱۰.۲۳ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۶ (۰.۰۴) ۷۹۷.۴۸ (۱۲.۶۱)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۱.۶۳) (۰.۸۳) (۹۹.۷۵) (۹۵.۲۹)
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۰.۴۲ ۰.۶ ۳۵۳.۷۷ ۷۷۳.۴۷
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۰.۴۹ ۰.۹۲ ۵۰۵.۳۶ ۲,۷۶۷.۵۱
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۰.۵۹ ۰.۴۱ ۷۵۶.۳۸ ۳۴۵.۲۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۵۹.۲۸ ۲۸.۰۵
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ (۰.۱۶) ۰.۰۷ (۴۳.۷۴) ۲۷.۶
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰