صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۲۸,۲۳۲,۳۵۷,۸۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۴,۱۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۷۰۰
تاریخ انتشار
1398/04/25
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۴,۱۷۵ ۳۳,۷۰۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۲۸,۲۳۲,۳۵۷,۸۹۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۴,۹۶۵ ۳۴,۴۷۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۳۵,۸۱۷,۸۰۱,۶۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۵,۶۶۹ ۳۵,۱۷۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۴۲,۵۷۰,۲۸۰,۸۰۸
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۴,۷۵۲ ۳۴,۲۶۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۳۳,۷۶۵,۱۰۵,۳۷۶
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۴,۷۰۷ ۳۴,۲۲۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۳۳,۳۳۳,۴۸۸,۱۳۹
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۴,۷۰۹ ۳۴,۲۲۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۳۳,۳۵۰,۲۹۱,۴۲۳
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۴,۷۱۰ ۳۴,۲۲۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۳۳,۳۶۷,۱۰۰,۲۷۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۴,۳۲۶ ۳۳,۸۴۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۲۹,۶۶۷,۰۰۸,۷۷۵
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۴,۱۶۲ ۳۳,۶۸۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۲۸,۰۹۵,۵۶۵,۴۷۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۳,۶۲۰ ۳۳,۱۵۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۲۲,۸۸۶,۶۹۱,۶۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۳۳,۱۹۰ ۳۲,۷۲۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۱۸,۷۵۸,۸۸۴,۹۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۳۳,۴۲۶ ۳۲,۹۶۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۲۱,۰۲۸,۶۵۶,۸۹۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۳۳,۴۲۸ ۳۲,۹۶۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۲۱,۰۴۴,۶۵۶,۵۶۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۳۳,۴۳۰ ۳۲,۹۶۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۲۱,۰۶۰,۶۶۲,۱۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۳۳,۲۹۳ ۳۲,۸۲۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۱۹,۷۴۵,۸۶۴,۸۱۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۳۳,۱۸۳ ۳۲,۷۱۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۱۸,۶۷۷,۱۶۶,۸۹۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۳۲,۹۸۱ ۳۲,۵۲۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۱۶,۷۴۰,۱۴۶,۵۵۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۳۳,۰۶۸ ۳۲,۶۰۳ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۱۷,۵۴۳,۶۷۳,۶۶۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۳۳,۰۷۰ ۳۲,۶۰۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۱۷,۵۶۱,۶۹۸,۲۹۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۳۳,۰۷۲ ۳۲,۶۰۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۱۷,۵۷۹,۷۲۶,۱۸۰