صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۱,۷۸۲,۴۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰۸,۲۱۷,۵۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۰۷,۴۹۹,۰۵۶,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۵۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۳۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۳۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۵:۱۶:۰۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۳۰,۷۹۵ ۳۰,۵۸۹ ۳۰,۵۸۹ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۶,۰۷۶,۸۵۶ ۹۱,۷۸۲,۴۸۲ ۲,۸۰۷,۴۹۹,۰۵۶,۱۹۵
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۳۰,۷۹۶ ۳۰,۵۹۰ ۳۰,۵۹۰ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۶,۰۷۶,۸۵۶ ۹۱,۷۸۲,۴۸۲ ۲,۸۰۷,۶۴۹,۱۲۱,۱۷۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۳۰,۸۴۸ ۳۰,۶۳۹ ۳۰,۶۳۹ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۶,۰۷۶,۸۵۶ ۹۱,۷۸۲,۴۸۲ ۲,۸۱۲,۱۶۰,۹۱۸,۳۹۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۳۰,۸۰۱ ۳۰,۵۹۳ ۳۰,۵۹۳ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۶,۰۷۶,۸۵۶ ۹۱,۷۸۲,۴۸۲ ۲,۸۰۷,۸۶۷,۶۰۹,۹۳۹
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۳۰,۸۰۳ ۳۰,۵۹۴ ۳۰,۵۹۴ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۶,۰۷۶,۸۵۶ ۹۱,۷۸۲,۴۸۲ ۲,۸۰۸,۰۳۳,۴۷۴,۲۰۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۳۰,۸۰۵ ۳۰,۵۹۶ ۳۰,۵۹۶ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۶,۰۷۶,۸۵۶ ۹۱,۷۸۲,۴۸۲ ۲,۸۰۸,۱۹۹,۳۵۵,۲۴۲
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۳۰,۶۱۳ ۳۰,۴۰۵ ۳۰,۴۰۵ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹۶,۰۷۶,۸۵۶ ۹۱,۷۸۲,۴۸۲ ۲,۷۹۰,۶۸۹,۸۷۰,۸۵۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۳۰,۷۵۲ ۳۰,۵۴۶ ۳۰,۵۴۶ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۴,۵۷۶,۸۵۶ ۹۳,۲۸۲,۴۸۲ ۲,۸۴۹,۴۴۸,۳۰۳,۷۴۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۳۰,۷۵۴ ۳۰,۵۴۸ ۳۰,۵۴۸ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۴,۵۷۶,۸۵۶ ۹۳,۲۸۲,۴۸۲ ۲,۸۴۹,۶۱۵,۲۹۰,۶۳۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۳۰,۷۵۶ ۳۰,۵۵۰ ۳۰,۵۵۰ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۴,۵۷۶,۸۵۶ ۹۳,۲۸۲,۴۸۲ ۲,۸۴۹,۷۸۲,۲۹۳,۵۴۱
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۳۰,۸۱۳ ۳۰,۶۰۷ ۳۰,۶۰۷ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۴,۵۷۶,۸۵۶ ۹۳,۲۸۲,۴۸۲ ۲,۸۵۵,۰۶۸,۰۰۰,۶۸۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۳۰,۸۲۵ ۳۰,۶۱۹ ۳۰,۶۱۹ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۴,۵۷۶,۸۵۶ ۹۳,۲۸۲,۴۸۲ ۲,۸۵۶,۲۳۷,۵۷۰,۷۱۴
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۳۰,۸۳۵ ۳۰,۶۳۱ ۳۰,۶۳۱ ۰ ۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۹۴,۳۷۶,۸۵۶ ۹۳,۴۸۲,۴۸۲ ۲,۸۶۳,۴۷۵,۳۹۱,۸۶۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳۰,۳۸۶ ۳۰,۱۸۹ ۳۰,۱۸۹ ۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۸۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۳,۹۷۶,۸۵۶ ۹۳,۸۸۲,۴۸۲ ۲,۸۳۴,۲۲۵,۴۱۷,۵۴۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۲۸,۹۳۸ ۲۸,۷۴۵ ۲۸,۷۴۵ ۰ ۰ ۲۷۹,۶۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۳,۹۷۶,۸۵۶ ۸۷,۶۸۲,۴۸۲ ۲,۵۲۰,۴۰۰,۳۴۶,۷۷۲
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۲۸,۹۴۰ ۲۸,۷۴۶ ۲۸,۷۴۶ ۰ ۰ ۲۷۹,۶۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۳,۹۷۶,۸۵۶ ۸۷,۶۸۲,۴۸۲ ۲,۵۲۰,۵۴۵,۲۴۵,۲۷۸
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۲۸,۹۴۱ ۲۸,۷۴۸ ۲۸,۷۴۸ ۰ ۰ ۲۷۹,۶۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۳,۹۷۶,۸۵۶ ۸۷,۶۸۲,۴۸۲ ۲,۵۲۰,۶۹۰,۱۶۳,۸۵۷
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۲۸,۷۹۰ ۲۸,۵۹۷ ۲۸,۵۹۷ ۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۲۷۹,۶۵۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۳,۹۷۶,۸۵۶ ۸۷,۶۸۲,۴۸۲ ۲,۵۰۷,۴۷۸,۹۵۷,۵۰۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۲۸,۴۷۳ ۲۸,۲۸۲ ۲۸,۲۸۲ ۰ ۰ ۲۷۹,۳۰۹,۳۳۸ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۹۷۶,۸۵۶ ۸۷,۳۳۲,۴۸۲ ۲,۴۶۹,۹۴۱,۶۴۱,۶۰۹
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۲۸,۱۹۷ ۲۸,۰۱۱ ۲۸,۰۱۱ ۰ ۰ ۲۷۹,۳۰۹,۳۳۸ ۰ ۱۹۲,۶۷۶,۸۵۶ ۸۸,۶۳۲,۴۸۲ ۲,۴۸۲,۶۶۲,۹۷۰,۲۷۱
  مشاهده همه