صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۵۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۴۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۴۶,۸۹۷,۸۳۴,۰۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۸,۸۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۷,۹۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱۷,۹۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۲:۵۹:۵۰
اطلاعات صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۱۳,۲۷۳ ۱۱۲,۴۱۵ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۳۹,۷۳۲ ۱,۷۴۶,۸۹۷,۸۳۴,۰۳۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۱۱,۴۰۵ ۱۱۰,۵۳۸ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۳۹,۷۳۲ ۱,۷۱۷,۷۲۷,۱۶۰,۶۳۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۱۱,۷۱۵ ۱۱۰,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۳۹,۷۳۲ ۱,۷۴۴,۹۹۷,۱۳۹,۹۶۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۱۰,۰۶۰ ۱۰۹,۲۲۵ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۳۹,۷۳۲ ۱,۷۱۹,۱۶۴,۹۰۵,۶۰۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۱۰,۰۶۶ ۱۰۹,۲۳۱ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۳۹,۷۳۲ ۱,۷۱۹,۲۶۰,۰۲۳,۱۹۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۱۰,۰۷۳ ۱۰۹,۲۳۷ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۳۹,۷۳۲ ۱,۷۱۹,۳۵۵,۱۴۲,۶۴۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۰۶,۱۲۹ ۱۰۵,۳۲۴ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۳۹,۷۳۲ ۱,۶۵۷,۷۷۰,۶۵۱,۴۵۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۱۰,۳۳۷ ۱۰۹,۵۰۳ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۳۹,۷۳۲ ۱,۷۳۴,۴۹۸,۳۹۹,۶۹۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۱۰,۳۴۳ ۱۰۹,۵۰۹ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۳۹,۷۳۲ ۱,۷۳۴,۵۹۳,۶۵۷,۲۱۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۱۰,۳۴۹ ۱۰۹,۵۱۵ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۳۹,۷۳۲ ۱,۷۳۴,۶۸۸,۹۱۶,۵۷۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۱۳,۱۷۲ ۱۱۲,۳۲۱ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۳۹,۷۳۲ ۱,۸۰۱,۵۹۷,۰۳۵,۸۹۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۱۳,۱۷۹ ۱۱۲,۳۲۷ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۳۹,۷۳۲ ۱,۸۰۱,۶۹۵,۵۱۲,۰۲۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۱۳,۱۸۵ ۱۱۲,۳۳۳ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۳۹,۷۳۲ ۱,۸۰۱,۷۹۴,۰۰۹,۹۹۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۱۳,۴۳۵ ۱۱۲,۵۹۲ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۳۹,۷۳۲ ۱,۸۲۸,۴۶۵,۶۱۸,۸۴۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۱۳,۶۷۴ ۱۱۲,۸۰۸ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۳۹,۷۳۲ ۱,۸۳۱,۹۷۲,۴۳۱,۸۸۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۱۲,۴۹۴ ۱۱۱,۶۵۸ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۴۳۹,۷۳۲ ۱,۸۳۵,۶۲۹,۰۲۷,۲۳۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۱۳,۳۱۲ ۱۱۲,۴۹۸ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۳۹,۷۳۲ ۱,۸۸۳,۱۷۹,۶۰۹,۸۸۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۱۵,۷۴۷ ۱۱۴,۹۲۴ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۳۹,۷۳۲ ۱,۹۴۶,۷۷۳,۸۳۱,۹۷۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۱۵,۷۵۳ ۱۱۴,۹۳۰ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۳۹,۷۳۲ ۱,۹۴۶,۸۷۵,۲۳۳,۲۱۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۱۵,۷۵۹ ۱۱۴,۹۳۶ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۳۹,۷۳۲ ۱,۹۴۶,۹۷۶,۶۳۵,۵۳۵