صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۵۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۴۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۴۷,۷۹۲,۴۷۵,۹۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۷,۷۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۶,۶۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۶,۶۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۵:۱۴:۱۹
اطلاعات صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۸۱,۶۴۱ ۱۸۰,۵۷۴ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۳۹,۷۳۲ ۳,۳۴۷,۷۹۲,۴۷۵,۹۷۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۸۶,۲۵۰ ۱۸۵,۱۵۷ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸,۶۳۹,۷۳۲ ۳,۴۵۱,۲۷۰,۴۲۸,۳۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۹۲,۵۸۹ ۱۹۱,۴۵۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۷۳۹,۷۳۲ ۳,۵۸۷,۸۶۶,۷۱۵,۲۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۹۹,۴۸۷ ۱۹۸,۳۱۵ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۳۶,۲۰۲,۸۴۹,۸۴۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۹۹,۴۹۶ ۱۹۸,۳۲۴ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۳۶,۳۷۴,۹۱۶,۰۲۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۹۹,۵۰۵ ۱۹۸,۳۳۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۳۶,۵۴۶,۹۹۳,۶۷۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۹۹,۵۱۴ ۱۹۸,۳۴۲ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۳۶,۷۱۹,۰۸۲,۷۸۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۰۳,۵۲۹ ۲۰۲,۳۲۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۸۱۱,۸۲۲,۷۲۶,۵۱۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۰۲,۸۰۱ ۲۰۱,۶۰۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۹۸,۲۰۰,۶۵۶,۰۰۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۰۲,۱۶۸ ۲۰۰,۹۷۷ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۸۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۸۶,۳۵۵,۲۲۸,۷۹۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۹۸,۰۲۷ ۱۹۶,۸۷۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۲۴,۷۲۴,۱۹۳,۸۰۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۹۸,۲۰۸ ۱۹۷,۰۴۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۲۸,۱۱۵,۳۱۶,۹۱۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۹۸,۲۱۷ ۱۹۷,۰۵۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۲۸,۲۸۶,۰۴۹,۵۳۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۹۸,۲۲۶ ۱۹۷,۰۶۷ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۲۸,۴۵۶,۷۹۳,۴۵۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۹۷,۱۳۱ ۱۹۵,۹۷۷ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۰۷,۸۳۵,۱۶۳,۲۸۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۹۲,۸۸۵ ۱۹۱,۷۷۱ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۶۲۸,۲۵۴,۷۷۱,۲۰۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۹۵,۰۴۰ ۱۹۳,۸۷۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۶۶۷,۹۷۴,۹۴۶,۹۵۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲۰۰,۰۶۱ ۱۹۸,۸۴۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۶۲,۱۰۸,۱۷۱,۶۱۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۹۷,۰۷۲ ۱۹۵,۹۰۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۰۶,۴۲۴,۹۰۹,۷۳۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۹۷,۰۸۱ ۱۹۵,۹۱۲ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۰۶,۵۹۵,۱۱۲,۱۱۲