صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 1،500،000
2 شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) 450،000
3 شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) 50،000