صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لیست حاضرین در مجمع اساسنامه ای مورخ 1400/10/06ساعت 11
منبع -
مقدمه لیست حاضرین در مجمع اساسنامه ای مورخ 1400/10/06ساعت 11
متن خبر

لیست حاضرین در مجمع اساسنامه ای مورخ 1400/10/06ساعت 11

پیوست
مشاهده پیوست