صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصميمات مجمع مورخ 1400/10/06 ساعت 11:00 صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF)
منبع -
مقدمه تصميمات مجمع مورخ 1400/10/06 ساعت 11:00 صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF)
متن خبر

تصميمات مجمع مورخ 1400/10/06 ساعت 11:00 صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF)

پیوست
مشاهده پیوست