صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱.۸۳ ۰.۳۷ ۷۵,۴۷۶.۲۶ ۲۸۲.۳
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۴ ۲.۴۶ ۳۳۶.۷۹ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۲.۰۵ ۲.۱۶ ۱۶۳,۸۲۱.۹۲ ۲۴۳,۶۶۵.۳۷
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۴ ۲.۴۸ ۵۷۲,۸۶۴.۸۴ ۷۵۹,۵۹۲.۳۴
۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ (۱.۸۶) (۰.۸۳) (۹۹.۹) (۹۵.۱۶)
۷۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۷۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۷۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۴ ۲.۰۸ ۵۷۴,۶۸۴.۶۱ ۱۸۵,۹۴۰.۵۲
۷۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۳۶) (۰.۷۲) (۷۲.۹۵) (۹۲.۸۸)
۷۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۴۵ ۲.۳۶ ۱۸,۷۴۷.۲۸ ۵۰۰,۳۳۹.۰۷
۷۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱.۳۶ (۱.۶۶) ۱۳,۷۲۳.۲۸ (۹۹.۷۸)
۸۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۸۸) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)