صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۸.۵۷ ۲۹.۰۹
۸۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۵۳) (۲.۷۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۸۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳.۵۲) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۱.۸۹) (۱.۰۸) (۹۹.۹۱) (۹۸.۰۸)
۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱.۸۳ ۲.۰۱ ۷۴,۶۹۱.۰۱ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۳.۰۲ ۲.۸۲ ۵.۱۶E+۰۶ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۲.۷۳ ۲.۶۷ ۱.۸۴E+۰۶ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۲.۲۸ ۱.۹۳ ۳۷۹,۶۳۴.۹۹ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۳.۲۸) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (۱.۱۷) ۱.۰۳ (۹۸.۶۴) ۴,۱۰۳.۵۳
۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۰۴ ۲.۹۳ ۱۶۱,۰۳۸.۹۶ ۳,۸۲۹,۷۵۷.۵۳
۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۱۶ ۰.۹۷ ۷۶.۴۴ ۳,۲۷۰.۳۴
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۲.۴۷ ۳.۵۴ ۷۲۶,۴۳۰.۱۸ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳