صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۲۱ ۴.۳۶ ۳.۵E+۰۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۰۸ ۴.۴ ۲.۲۱E+۰۸ ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۹۶ ۱.۷ ۳,۱۳۷.۶۷ ۴۶,۱۹۶.۴۹
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱.۰۵ (۱.۴) ۴,۳۸۴.۵۱ (۹۹.۴۲)
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۴) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱.۲ (۰.۴۱) ۷,۵۶۴.۷۷ (۷۷.۹۶)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۲۲) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۴۵ ۱.۸۸ ۱۹,۰۳۰.۶۳ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۳۷۴.۰۳ ۳۱۴.۱۱
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۳۸ ۱.۵۷ ۱۴,۷۳۲.۹۵ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۵۸ ۰.۵۷ ۷۱۵.۱۵ ۶۹۷.۸۷
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۸۲ ۱.۸۱ ۱,۸۵۰.۴۸ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۶۴) (۰.۳۲) (۹۰.۴۱) (۶۹.۳۳)