صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵۵۷,۹۴۷ ۹۷.۵۶ % ۲,۶۷۲ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۹۱ ۱.۹۶ % ۲۴۱,۲۳۱ ۴۲.۱۸ %
۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۵۴۹,۲۸۰ ۹۷.۵۲ % ۲,۶۷۱ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۸۹ ۱.۹۹ % ۲۴۰,۵۱۳ ۴۲.۷ %
۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۵۴۷,۴۲۴ ۹۷.۵۱ % ۲,۶۷۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۸۷ ۱.۹۹ % ۲۴۲,۷۵۳ ۴۳.۲۴ %
۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۵۴۷,۴۲۴ ۹۷.۵۱ % ۲,۶۷۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۸۶ ۱.۹۹ % ۲۴۲,۷۵۳ ۴۳.۲۴ %
۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۵۴۷,۴۲۴ ۹۷.۵۱ % ۲,۶۷۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۸۴ ۱.۹۹ % ۲۴۲,۷۵۳ ۴۳.۲۴ %
۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۵۳۶,۱۳۳ ۹۷.۴۶ % ۲,۶۷۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۸۲ ۲.۰۳ % ۲۳۹,۷۴۱ ۴۳.۵۸ %
۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۵۳۶,۱۳۳ ۹۷.۴۶ % ۲,۶۷۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۸۰ ۲.۰۳ % ۲۳۹,۷۴۱ ۴۳.۵۸ %
۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۵۳۶,۸۳۴ ۹۷.۴۷ % ۲,۶۶۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۷۸ ۲.۰۳ % ۲۳۵,۹۱۰ ۴۲.۸۳ %
۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۵۳۰,۵۲۲ ۹۶.۶۳ % ۷,۲۲۰ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۷۷ ۲.۰۴ % ۲۳۰,۲۱۸ ۴۱.۹۳ %
۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۵۲۰,۳۷۳ ۹۴.۷۶ % ۱۶,۱۰۶ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۳ ۰.۲۸ % ۱۱,۱۷۵ ۲.۰۳ % ۲۲۳,۶۷۹ ۴۰.۷۳ %